krajinaVrážné (něm. Brohsen) se nachází v rozkošné krajině Malé Hané, v okrese Svitavy, v Pardubickém kraji. Obec leží na území přírodního parku Bohdalov-Hartinkov. Oblast je charakteristická rozmanitou mozaikou lesů, luk a pastvin. Obcí protéká Vráženský potok, pravostranný přítok Nectavky, do které se vlévá jihozápadně od vsi.

obec Vrážné

Lidé zde žijí rádi, mladí přebírají a renovují domky po svých rodičích a dál pak ve svých potomcích zanechávají pouto k tomuto krásnému koutku, aby i oni dále pokračovali v jejich šlépějích. V současné době je v obci 45 domů, žije zde 60 obyvatel. O víkendech se obec rozroste o chalupáře v počtu asi 20-ti lidí.

Obec vlastní budovu (bývalá škola), kde je umístěna kancelář obecního úřadu, místní knihovna a společenská místnost. Na budově obecního úřadu byla v roce 2019, za podpory Univerzity Karlovy, odhalena pamětní deska vráženského rodáka Profesora Jaromíra Korčáka, významného geografa, demografa a kaplestatistika.

 V obci se nachází kaple zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději. Díky rodákům, občanům a příznivcům Vrážného zvoní od r. 2005 v kapličce nový zvon.

Uprostřed obce je vybudované víceúčelové hřiště.